Dwutlenek wegla (CO2)

Oziębia palące się ciała i izoluje je od powietrza. Nie zwilża gaszonych materiałów.

Wolno stosować go do gaszenia:
- gazów
- cieczy palnych, takich jak, np. farby, lakiery i rozpuszczalniki
- instalacji elektrycznych pod napięciem

Nie wolno stosować go do gaszenia:
- folii nitrocelulozowych
- materiałów wybuchowych
- pyrokselinowych mas plastycznych
- sodu
- potasu
- wapnia
- magnezu
- cyrkonu
- tytanu