Historia

Wstęp

Z żywiołem ognia od lat zmagali się mieszkańcy naszego kraju. Pożary niszczyły dobytek ludzi i dorobek kulturalny.

Pożary były najstraszniejszą plagą polskich wsi, niszcząc je doszczętnie, co przy gęstej zabudowie, braku przerw ogniowych i ludzi obeznanych z gaszeniem ognia było częstym zjawiskiem. Powszechnie też praktykowano różne zabobony i wierzenia, rzekomo zabezpieczające przed tą klęską. Do najbardziej znanych należał przesąd o zakazach plucia na ogień oraz pożyczania ognia i gaszenia pożaru powstałego od pioruna.

Duża liczba wybuchających pożarów, a przede wszystkim ich niszczycielska siła, spowodowała zainteresowanie się dość wcześnie tą problematyką władz miejskich oraz właścicieli miast, co owocowało uchwalaniem tzw. porządków ogniowych. Były one wzorowane na podobnych przepisach obowiązujących miastach Europy Zachodniej. Stale ulepszane i doskonalone przetrwały do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Na ziemiach polskich już w 1347 r. w Krakowie ukazały się pierwsze przepisy przeciwpożarowe nazywane porządkami ogniowymi. Były to zazwyczaj zakazy i nakazy wzmacniające bezpieczeństwo pożarowe. Podobnie Rada Miejska Warszawy uchwałami z lat 1546, 1548, 1550 wprowadziła porządki ogniowe, zobowiązujące mieszkańców do czynnego udziału w gaszeniu pożarów. Jednak sprawy bezpieczeństwa pożarowego były przedmiotem uwagi tylko lokalnych społeczności i nie miały sankcji ogólnopaństwowych.

 

Od 1846 r. nakazem administracyjnym powoływane były obowiązkowe straże pożarne. Rok wcześniej założono pierwszą ochotniczą straż pożarną zaboru pruskiego Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe w Poznaniu. W małych miasteczkach a także większych wsiach działały ochotnicze bądź przymusowe straże pożarne. W ramach obowiązku walki z ogniem gminy zobowiązane były do utrzymywania sikawek i innego rodzaju sprzętu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie powstała w 1881 roku. Od tego czasu strażacy czynnie działają na terenie naszej Gminy oraz całego Powiatu Krośnieńskiego. Ochotnicy biorą udział w usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń, gaszeniu pożarów oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych nietypowych zdarzeń.

W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Jelcz GCBA 5/32 oraz samochód Star GBA 2,5/16

 

Fragment z książki:

Dzieje

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rymanowie

1881 – 1997

W czasie pożaru tartaku w Rymanowie ,,…straż ogniowa sprawna i dziarska, która Staś w Rymanowie założył, pospieszyła w mig, ale nic już nie uratowała,,.

Wzmianka ta może świadczyć o tym, że była to już jednostka zorganizowana, a także posiadała na swoim wyposażeniu sprzęt przeciwpożarowy, w tym sikawkę.

W trzy lata po powstaniu tj.: w styczniu 1884 roku, rymanowscy strażacy wzięli udział w pogrzebie swego założyciela, który odbył się w Krakowie.

Ta sama Anna z Działyńskich Potocka wspominając w wiele lat później to smutne wydarzenie pisze: ,,…Rymanów przysłał strażaków swoich do niesienia trumny, co mi było niezmiernie miło,,. Po pogrzebie Stanisława hr Potockiego strażacy goszczeni byli przez żon w ich krakowskim mieszkaniu przy ulicy Stolarskiej 15.

O działalności rymanowskiej straży na przełomie XIX i XX wieku, a także w pierwszych latach naszego stulecia z wiadomego powodu nie możemy nic szczegółowo ustalic.

Bezspornym jest jednak, iż organizacja ta istniała nadal i pręznie się rozwijała.

Już wówczas OSP składała się z członków czynnych, honorowych wspierających a strażakiem mógł być każdy zdrowy fizycznie mężczyzna, który ukończył 18 rok życia, zapoznał się z regulaminem i statutem ,, oraz prowadził nieposzlakowany tryb życia,,.

W 1889 roku OSP w Rymanowie liczyła 25 członków. W 1890 roku Osp Rymanów wraz z Duklą, Bukowskiem, Dynowem i Baligrodem wchodziła w skład Związku Okręgowego w Brzozowie.

Janusz Konieczny

 

Prezesi OSP Rymanów

Franciszek Stidel

Andrzej Wołczański

Szymon Cetnarski

Michał Dworzański

Franciszek Józefowicz

Jan Penar

Naczelnicy OSP Rymanów

Paweł Nowotarski

Andrzej Szmyd

Jan Szajna

Stanisław Jasłowski

Henryk Dworzański

Tadeusz Franków

Marian Potasiewicz