Jednostka Operacyjno Techniczna


 

Uchwała NR. 1/2008

ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYMANOWIE

Z DNIA 28 LUTY 2008r.

W sprwie powołania oddziału ratowniczego – JEDNOSTKI OPERACYJNO TECHNICZNEJ

/ JOT /

1. Zarząd jednostki OSP Rymanów działając na podstawie § 13 statutu, w związku z Uchwałą Nr.95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno – technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek p o w o ł u j e z dniem 1 marca 2008 ze składu czynnych członków jednostki JEDNOSTKĘ OPERACYJNO _ TECHNICZNĄ zwaną dalej JOT – RYMANÓW.

2. Zarząd jednostki biorąc pod uwagę stan osobowy członków jednostki, stan wyposażenia w środki transportu i inne wyposażenie oraz wymogi organizacyjno – techniczne określone w wytycznych w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiąc załącznik nr.1 do Uchwały Prezydium Zarządu Głównego cyt. Powyżej p o s t a n a w i a ustalić że powołana JOT – RYMANÓW będzie jednostką kat. II i zakres jej działań będzie obejmował:

 

- działania ratownicze w czasie pozarów

- działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych i komunikacyjnych

- udzielanie zgodni z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej

- działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych

 

3. Zgodnie z propozycją Naczelnika OSP RYMANÓW skład osobowy

JOT - RYMANÓW stanowić będą:

Dh. Potasiewicz Marian

Dh. Maśnik Piotr

Dh. Zawada Grzegorz

Dh. Buczek Łukasz

Dh. Penar Piotr

Dh. Penar Paweł

Dh. Maślany Marcin

Dh. Staniszewski Przemysław

Dh. Penar Artur

Dh. Niemiec Marian

Dh. Oberc Krzysztof

Dh. Deptuch Krzysztof

Dh. Deptuch Paweł

Dh. Dubis Tomasz

Dh. Deptuch Wojciech

Dh. Krukar Radosław

Dh. Kilar Wojciech

Dh. Kołodziejczyk Marek

Dh. Staniszewski Michał

Dh. Penar Jan

Dh. Niemiec Jakub

Dh. Jaślar Dariusz

Dh. Jaślar Kamil

Dh. Burczyk Łukasz