Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego w 1995 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Struktura Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest trójpoziomowa i wynika z podziału administracyjnego państwa:

  • powiatowym,
  • wojewódzkim,
  • krajowym.