Piasek

Jest łatwo dostępnym środkiem gaśniczym. Skutecznie odcina dopływ powietrza do ogniska pożaru, zapobiega rozpryskom, zmniejsza promieniowanie ciepła.

Wolno stosować go do gaszenia:
- niewielkich zarzewi ognia
- pocisków i bomb zapalających

Nie wolno stosować go do gaszenia:
- zbiorników z płynami łatwo palnymi
- maszyn i aparatów precyzyjnych