Proszki gaśnicze

Proszki gaśnicze to drobno zmielone niepalne sole nieorganiczne.

Wolno stosować je do gaszenia:
- rozlanych cieczy palnych
- urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem
- silników spalinowych
- pojazdów mechanicznych

Jeżeli w składzie proszków gaśniczych znajdują się kwaśnie węglany sodowe lub potasowe, nie wolno stosować ich do gaszenia:
- palących się metali, takich jak, np. lit, sód, potas, rubid, cez, magnez, wapń, bar, stront, glin

Urządzeń gaśniczych z kwaśnym węglanem nie wolno zatem umieszczać w pobliżu pomieszczeń, w których wymienione wyżej metale są, np. magazynowane.