Sport w naszej OSP

W Dniu 20 marca 2010 roku na sali sportowej ZSP w Posadzie Górnej odbył się pierwszy turniej piłki nożnej - halowej między Strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rymanów. Zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie. W zawodach przeprowadzonych systemem pucharowym wzięło udział 13 drużyn męskich.

I Miejsce - OSP POSADA GÓRNA
II Miejsce - OSP LADZIN
III Miejsce - OSP RYMANÓW
IV Miejsce - OSP KLIMKÓWKA

______________________________________________________________________