JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS ZAGROŻENIA WICHURĄ, HURAGANEM I GRADOBICIEM

OCHRONA  PRZED  SILNYMI  WIATRAMI  I  GRADEM  MA  NA  CELU :

W  pierwszej  kolejności  :

ostrzeżenie  mieszkańców  miasta, kierowników  zakładów  pracy  przed  zbliżającym  się  niebezpieczeństwem,

osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił   ratowniczych.

W drugiej  kolejności:

podjęcia  działań  zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.

CO  NALEŻY  ZROBIĆ  PRZED  SPODZIEWANĄ  WICHURĄ:

Upewnij  się  czy  członkowie  rodziny wiedzą  jak postępować  podczas  wichury (wyłączania  wody , gazu  i  prądu).

Opracuj  sposób  komunikowania  się  w  czasie  zagrożenia  podczas  gdy  członkowie  rodziny  są  rozdzieleni (np. rodzice  w  pracy  a  dzieci  w  szkole).

Naucz  członków  rodziny  jak  i  kiedy  wzywa  się  policję , straż  pożarną , pogotowie / ratunkowe , gazowe , energetyczne .

Określ, który  radioodbiornik  zasilany  niezależnie  będzie  włączony  do  słuchania  komunikatów  i  informacji  o  stanie  zagrożenia.

Ubezpiecz  swój  dom  i  mienie.

 

ZABEZPIECZ  SWÓJ  DOM

Zamknij  okna  drzwi  i  zabezpiecz  inne  elementy  budynku, które  mogą  ulec  zniszczeniu.

Usuń  z  parapetów  i  balkonów  przedmioty, które  mogą  zagrażać  przechodzącym.

Uprzątnij  z  obejścia  przedmioty, które  mogą  spowodować  straty  i  szkody.

Przygotuj  zastępcze  oświetlenie  i  baterie  do  odbiorników  radiowych.

Sprawdź  stan  apteczki  pierwszej  pomocy  i  uzupełnij w  niej  niezbędne  środki  pierwszej  pomocy.

Przygotuj  rzeczy , które  mogą  być  przydatne  podczas  ewakuacji/ dokumenty,  żywność ,  rzeczy  wartościowe.

Nie  parkuj  pojazdów  w  pobliżu  drzew,  słupów  trakcji  elektrycznej.

PODCZAS  WICHURY, BURZY

Włącz  radio  na  częstotliwości  regionalnej  lub  lokalnej i  słuchaj  komunikatów ( tylko  zasilane  bateryjne ).

Wyłącz  główny  wyłącznik  prądu  i  gazu.

Nie  rozmawiaj  przez  telefon  komórkowy , wyłącz  go  bo  wytwarza  pole  elektryczne  i  przyciąga  pioruny.

W  domu  schowaj  się  w  najniższych  partiach  budynku  z  dala  od  okien  i  drzwi.

Nie  zatrzymuj  się  pod  trakcjami  elektrycznymi, drzewami, planszami  reklamowymi.

Znajdując  się  poza  domem  pozostań  tam  do  momentu  ustania  wichury.

Będąc  pod  budynkiem  uważaj  na  instalację  odgromową.

Nie  biegnij  pod  wysokimi  pojedynczymi  drzewami   lub  słupami.

Jadąc  samochodem  zatrzymaj  go  w  możliwie  bezpiecznym  miejscu.

PO  USTANIU  WIATRU

Udziel  pomocy  poszkodowanym  podczas  wichury.

Jeżeli  twój  dom  został  zniszczony  lub  uszkodzony  wkraczaj  do  niego  ostrożnie, sprawdź  wszystkie  instalacje .

Unikaj  leżących  lub  zwisających  przewodów  elektrycznych.

Nie  usuwaj  drzew, które  upadły  na  trakcję  elektryczną.

Wezwij  pomoc  specjalistyczną  jeżeli  uważasz, że  uszkodzenia  zagrażają  tobie  lub  innym  mieszkańcom.