AK POSTĘPOWAĆ PRZY WYPADKU KOMUNIKACYJNYM


KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ OSOBĄ POSZKODOWANĄ LUB TEŻ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO URATOWANIA ŻYCIA INNEGO CZŁOWIEKA.

Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia, tak  więc:

Zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca, kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.

Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.

Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.

Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości

(wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.

Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach.

Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

 

Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia:

Czy ktoś pali papierosa?

Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek?

Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna?

Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?

 

W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń  u kierowcy i pasażerów, więc:

Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:

kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,

kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,

kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.

Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone.

Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy).

Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądające niebezpiecznie.

Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - reanimacja). Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak, aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych, aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.