WŁADZE NASZEJ OSP

-

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie:

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

Zdjęcie

1

2

3

4

1.

dh Buczek Łukasz

Prezes Zarządu OSP Rymanów

2.

dh Kilar Jan

- V-ce Prezes Zarządu OSP Rymanów

- Prezes Zarzadu Odziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie

- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rymanowie

3.

dh Konieczny Janusz

II V-ce Prezes Zarządu

- V-ce Prezes Zarzadu Głównego ZOSP RP w Warszawie 

- Prezes Zarzadu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie

4.

dh Zawada Grzegorz

- Naczelnik OSP Rymanów

- V-ce Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rymanowie

- Kierowca

5.

dh Potasiewicz Marian

- Z-ca Naczelnika OSP Rymanów

- Kierowca

6.

dh Penar Artur

- Skarbnik OSP Rymanów

- Ratownik Medyczny

7.

dh Michał Staniszewski

- Sekretarz OSP Rymanów

8.

dh Maśnik Piotr

Gospodarz Remizy OSP Rymanów

- Kierowca

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie:

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

Zdjęcie

1

2

3

4

1.

dh Deptuch Wojciech

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.

dh Dubis Tomasz

- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

- Kierowca

3.

dh Penar Piotr

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Kierowca